دکتر امین یزدی زاده از ارومیه

دهخدايِ كـنـكـور

 
معناي واژه هاي داخل متن کتب درسي (دوّم، سوّم، زبان فارسي 3، پيش دانشگاهي)

توجّه به لغات ايهام دار و مشخص كردن چندين معني آن ها

جمع بندي جفت هاي املايي

واژه هاي كنكور سراسري

تاريخ ادبيّات و اعلام فصل به فصل

بهای کتاب: ۸۰۰۰ تومان

ارسال به تمام نقاط ایران + هزینه پست

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 10:59  توسط دکتر امین یزدی زاده  | 

درود بر شما دوست عزیز:

رسانه طبق سراسری دقیقا دو تکواژ داره:

رسان + ه

حالا می پرسین چرا رس + ان + ه نیستُ می گم چون رسانه فعل نیست که بخوایین ان سببی رو جدا کنین.با تشکر

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم دی 1391ساعت 17:9  توسط دکتر امین یزدی زاده  | 

پاسخ دقیق به سوالات درس ادبیات سه رشته ی تجربی و ریاضی و زبان سال 1391

                                         http://konkur.in/post-1341.aspx

                                          http://konkur.in/post-1342.aspx

                                          http://konkur.in/post-1331.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:34  توسط دکتر امین یزدی زاده  | 

جمع بنديِ مبحثيِ نكات

درس زبان و ادبيّاتِ فارسي

خارج از كشور 85 - 90

 معني لغات - غلط املايي

تاريخ ادبّيات - آرايه هاي ادبي -زبان فارسي - قرابت معنايي

آذار *: ماه اول بهار

       آرنگ*:آرنج

       آوند*:معلّق

اجرا*: راندن، روان ساختن، جاري كردن، جيره مقركردن براي كسي

ازار : لنگ ، شلوار اعراض

اِزار پاي چرمين*: شلوار چرمين كه لباس جماعت اوباش و ولگردها بوده است.

       افگار*:زخمی ، خسته ، مجروح ، آزرده

انضمام : پيوستگي به انضمام : به همراه ، به علاوه

       اوراد*:وردها ، دعاها

       اورند*:اورنگ، تخت، مجازاً فرّو شكوه، شأن و شوكت

       ايجاز*:كوتاه گفتن ، سخن كوتاه كردن، بيان مقصود در

       كوتاه ترين لفظ و كمترين عبارت. خلاصه گويي

       متضادِ اطناب

       بادی*:آغاز ، ابتدا ، اول ، در اصل اسم فاعل از ( بَدَءَ ) به

       معنی شروع کننده .

       ببر ( ببر بيان ) : زره مخصوص

       بَرَك*:نوعي پارچه از پشم شتر

       بطالت: بيهودگي

       بلامعارض*: بی رقيب

       معارض : رقيب ، حريف ، مخالف ، مقابل

       بي گاه*:دير، شبانگاه

       پتياره*: مخلوق اهريمني، زشتي، پستي

تاك: درخت انگور ، مو

تحجّر: مثل سنگ سخت شدن، در اصطلاح شكل گرفتن

انديشه اي در ذهن كسي به طوري كه تغيير آن غير ممكن باشد.

       تزوير : ريا ، فريب ،دروغ‌پردازي، حيله

تسلیت: دل‌خوشي‌دادن، سرسلامتي، دل‌خوشي

       تضريب*:فتنه انگيزي، دو به هم زني

       تفقّد*: دل جويي

       تمَسّك: متوسّل شدن،چنگ زدن، دست‌آويزساختن

       تَنَعُّم*:تن آساني، فرو رفتن در ناز و نعمت

       توقيع*:امضا كردن نامه و فرمان، دست خط و فرمان

        امضا شده   

       ثُقبه: سوراخ

       ثِقَت (ثقه) *: اعتماد و اطمينان كردن

       جوشن : زره جنگي ، خفتان

       جيب*:گريبان ، يقه

       چارق*:كفش چرمي

       چنبره : حلقه، قيد، محيط دايره، گرفتاري

       حازم *:دورانديش ، هشيار

       حِبر*:مركّب

 حبري رنگ: كبود رنگ

       حِرز*: بازوبند ، تعويذ ، دعايي كه بر كاغذ نويسند و با

       خود دارند .

       حَضَر: حاضر بودن، در جايي ماندن (متضّاد سَفَر)

       حضيض*:نشيب ، پستي (مقابل اوج)

       خايب*:نااميد، بي بهره

       خاييدن : جويدن ، به دندان نرم کردن

ژاژ خاييدن: كنايه ازسخنان بيهوده گفتن

       خَبط*:بي راه رفتن ، اشتباه،كژرفتن

       خُطُوات*:جمع خطوه، گام ها و قدم ها

       داشتن: حفاظت كردن، پاييدن، حرمت كردن، نواختن

دخمه: خانه زيرزميني،سردابه اي كه مردگان را درآن نهند؛

 گورستان زردشتيان

        دستگاه*:قدرت، ثروت، شوكت، دولت

        دَها: زيركي، هوشمندي

        راد: جوان مرد، بخشنده، شجاع

        راغ*:صحرا، بيابان

 رَز *:زهر و سم مهلك ، در درس دوم سمّ مهلك منظور  است

       زايل: برطرف شونده، زوال يابنده، ناپديد

زخمي

خليده*:زخمي، زخم شده

خَستن: زخمي و آزرده كردن

«همي ريخت آب و همي خَست روي»

زخمي و آزرده شدن

«همي جانش از رفتنِ من بخست»

خسته: ‌زخمي و آزرده (نه كشته اي بر جاي نهاده و زخمي )

ريش: زخمي، مجروح

       زلّت*:لغزش ، خطا

       زنديق*:ملحد،دهري،بي دين

       سبعيّت*:درندگي

       ستردن*:پاك كردن

       سَطوَت*:حشمت، مهابت، غلبه،وقار

سهو: خطا ، اشتباه

       شرنگ*:زهر، سم، هرچيز تلخ

       شوخِگن :  چرك آلود، چركين

صفير : فرياد بلند ( صفير گلوله )

سفير : رسول و پيک ( سفير دربار )

       صلا زدن*:آواز دادن ، صدا کردن ، دعوت کردن

       طوع*:فرمان بردن، اطاعت كردن

       عوايد*: جمع عايده،درآمدها،فوايد،منافع

       عِتاب : خشم گرفتن، غضب، ملامت

       عرايض: جمع عريضه، نامه ي شكايت

       عريضه : نامه ، عرض حال

       عِقد*:گردن بند

       غازه*:گلگونه، سرخاب

غريو: غوغا، شور،بانگ ، فرياد

       غليان *:جوشش ، جوش و خروش

       غو*:دادوفرياد  خروش

غَوي: اغوا شده، گمراه

قَو:چوب پنبه اي مانند که در روشن کردن با آتش بکار مي رود.

     

       فُشار*:سخن بيهوده

       فند= بند*:مكر، حيله، پرفند: پرحيله، حيله گر

       قمه : قدّاره، نوعي از شمشير

       قيه*:جيغ ، جيغ كشيدن، جيغ كشيدن به هنگام جشن

       كران: 1*- حد، انتها،پايان2- از طرف ديگر 3- ساحل،

       كنار

       كُرند*:اسب ميان بور و زرد

       كُمَيت*:اسب سرخ مايل به سياه

       كَهَر*:اسب يا استر سرخ مايل به تيره

سمند*:اسب زرد رنگ

 اَبرَش*:اسبي كه بر اعضلي او نقطه ها باشد.

       گبر*:خفتان، جامه ی جنگی، زره جنگ

       گُرازان*:جلوه كنان و با ناز راه رفتن

       گره گوري*:كور ، لاغر ، سياه ، كنايه از آدم بدبخت

       لابه*: التماس ، تضرّع ، اظهار نياز

       لطيفه*: گفتار نغز ، مطلب نيکو ، نکته ي باريک

       لمحه*:مدتي اندك چون چشم به هم زدن

       مباهات*:فخر كردن، نازيدن

       متراكم*: برهم نشيننده ، روي هم جمع شده ، گردآينده

       مُتَصَيَّد*:شكارگاه

       متفرعات*:وابسته ها ، توابع

       مجروح: افگار، زخمي ، خسته ،آزرده، ريش

       مِخنَقه*:گردن بند، قلّاده

 عِقد*:گردن بند

       مذلّت *:خواری و بدبختی

      مذموم*: نکوهيده ، زشت ، مذمت شده

مرقّع*: جامه اي كه از چند تكّه دوخته شده باشد، خرقه و

پشمينه ي صوفيان از اين نوع بوده است.

        مساعي*:جمع مسعي، سعي ها ، كوشش ها

       مشحون*:پرشده، انباشته، مملو

       مشرعه*:جاي نوشيدن آب

       مُطاع*:مورد اطاعت ، فرمانروا

مطيع : فرمان پذير   مَتاع :‌كالا

       مُعَمَّر*:سال خورده

       مُقامِر*:قمارباز

       مكاس: چانه زدن

       مُوزِّن: شعرپرداز،شاعر،آن كه به سخن وزن و آهنگ مي بخشد.

موزون : داراي وزن ، آهنگين

       مهيب: زشت ، پتياره

      ناورد*:نبرد، جنگ، مبارزه

       نفير*:فرياد و زاري به آواز بلند

       نماز بردن*:تعظيم و نيايش كردن

       نهفت: پناهگاه

       وقيعت*:بدگويي، سرزنش

       هرّا*:آواز مهيب

       هريوه*:صفت نسبي منسوب به هرات، اهل هرات

 

 

 

مؤلّف : امين يزدی زاده

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت 1391ساعت 10:36  توسط دکتر امین یزدی زاده  | 

ارسال جزوات واقعا کامل ادبیات فارسی به کل نقاط ایران با کمترین هزینه

۱- جزوه ی واقعا کامل آرایه های ادبی همراه با ۵۰۰ تست

۲- جزوه ی قرابت معنایی و مفهوم

۳- جزوه ی زبان فارسی ۳

۴- جزوه ی تاریخ ادبیات - درآمد - اعلام

۵- جزوه ی غلط املایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1389ساعت 11:33  توسط دکتر امین یزدی زاده  | 

مباحث و تعداد سوالات در کنکور سراسری از سال 81 تا 88

( رشته های تجربی ریاضی هنر زبان )

مباحث

تعداد سوال

 

عزیزان کنکوری هرگونه سوالی در مورد درس ادبیات و کنکور سراسری داشته باشید با کمال میل آماده پاسخگویی هستم .

 

شماره تماس : 09143469320

دکتر یزدی زاده

قرابت معنایی و مفهوم

8

آرایه های ادبی

3

معنی لغت

3

غلط املایی

3

تاریخ ادبیات و اعلام

3

زبان فارسی 3

5

جمع

25

                                                 مـــــــوفـــــــــق بــــــــاشـــــــید .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن 1388ساعت 10:52  توسط دکتر امین یزدی زاده  | 

آزمون آرایه های ادبی           تعداد سوال : 5        مدت پاسخگویی : 5 دقیقه

1- در بیت زیر کدام آرایه ادبی بکار نرفته است ؟ (سطح خیلی آسان )

( تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار )

1) تشبیه ، تضاد     ۲) تشخیص ، تناسب   3) مراعات النظیر ، استعاره      4) مجاز ، اسلوب معادله

 

2- در بیت زیر کدام آرایه ادبی بکار نرفته است ؟ (سطح آسان )

( یک عمر همچو غنچه در این بوستان سرا / خون خورده ایم تا گره از دل گشاده ایم )

1) کنایه                   2) تشبیه                      3) استعاره                  4) جناس

 

3- در بیت زیر کدام آرایه ادبی بکار رفته است ؟ (سطح متوسط )

( همه در چشمه ی مهتاب غم از دل شویند / امشب ای مه توهم از طالع من غمگینی )

1) کنایه ، تشبیه ، استعاره ، تناسب                       2) استعاره ، کنایه، تشخیص ، ایهام

3) تشخیص ، ایهام ، جناس ، تناسب                      4) جناس ، تضاد ، تناسب ، تشخیص

 

4- در کدام بیت استعاره وجود ندارد ؟ ( سطح سراسری )

1 ) خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برهم نه / که من بالعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

2 ) گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین ســـازند / بحمدالله و المنه بتی لشکرشکن دارم

3) مرا در خانه سروی هست کاندر سایه ي قدش / فراغ از ســرو بستانی و شمشاد چمن دارم

4 ) الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخــــانه / که مــن در تـــرک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

 

5- در کدام بیت همه ی آرایه های تشبیه ، کنایه ، جناس ، ایهام ، مراعات النظیر بکار رفته است  ؟ (سطح سراسری )

1 ) از تیر غمزه ی تو جگر خون و سینه چاک / وز تار طره تو دگرگون و درهمم

2 ) دریا ترشحی بـــود از سیل گـاه عشق / تـوفان نمونه ای بود از چشم پر نمم

3) تا جـــان پــاک در قدمت کرده ام نثار / در کوی عشق بر همه پاکــان مقدمم

4 ) تا دست مــن به خاتم لعلت رسیده است / منت خــدای را که سلیمان عالمم

 

 

مــوفــق بـــا شــــید .

اگه نظر بدین جواباشو هم با پاسخ کاملا تشریحی واستون می نویسم .  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن 1388ساعت 8:19  توسط دکتر امین یزدی زاده  |